Pracownia Projektowa Architektów

M.MELWIŃSKI R.ROMANOWICZ M.KULCZYŃSKI

Pracownie projektowe architektów

Marka Melwińskiego, Romana Romanowicza i Michała Kulczyńskiego formalnie stanowiące odrębne firmy, ściśle współpracującą ze sobą od wielu lat.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu różnego rodzaju inwestycji: budownictwa ogólnego,

usługowego,

mieszkalnego,

wielo i jednorodzinnego,

sakralnego,

przemysłowego

Współpracując z uznanymi, doświadczonymi pracowniami i projektantami branżowymi wykonujemy projekty kompleksowo, realizując inwestycje na terenie całego kraju.